ikona bodiek

Naše projekty

ikona bodiek
Volajte na

0903 803 306

Stratégia & úspech

Sme tvorcami týchto projektov

Vytvárame know-how a developujeme naše inovatívne a ekologické vízie, ktoré meníme na realitu.

ikona bodiek

2022

Drevárska burza Slovenska

Každý váš nákup alebo predaj v oblasti drevovýroby zrealizujeme rýchlejšie a finančne výhodnejšie, a to formou odborných elektronických aukcií (napr. nákup/predaj dreva, služby pre lesníkov, materiály z dreva, stroje a technológie na ťažbu a spracovanie dreva).

Forest
Rekuperácia

Progresívna technológia do nových aj starších stavieb, ktorá zabezpečí kvalitné ovzdušie a pomôže ušetriť energiu.

Výroba energie z odpadov

Jedinečná patentovaná ekologická technológia, ktorá z komunálneho a priemyselného odpadu vytvára syntézny plyn, ktorý sa používa na kúrenie alebo výrobu elektriny. Návratnosť investície je 3 – 5 rokov. Vhodná pre každý región, mesto či priemyselný celok.

Dotácie pre firmy a verejnú správu

Vypracujeme pre vás projekty a žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc podľa aktuálnych dotačných výziev, vrátane verejného obstarávania, projektového a finančného riadenia.

Business woman using calculator with laptop computer, Business accounting, budget and loan from
Projekt zdravia pre firmy

Progresívny sociálny program pre vašu spoločnosť, ktorý zlepší zdravie, posilní imunitu a zníži chorobnosť vašich zamestnancov. Rovnako vám pomôže ušetriť významnú časť nákladov a zabezpečiť plynulú produkciu podniku. 

Young health couple exercising in park
Firemný koučing

Pomôžeme vám zlepšiť komunikáciu, nájsť motiváciu a riešenia problémov, zlepšiť život a pracovné výsledky vašich zamestnancov.