ikona bodiek
Dotácie

Dotácie pre váš podnik

Volajte na

0903 803 306

ikona bodiek

Získajte s nami finančnú pomoc pre vaše projekty

Ponúkame vám komplexný servis pre podanie žiadosti o dotácie z Eurofondov (nenávratné finančné prostriedky), vrátane verejného obstarávania a projektového manažmentu pre implementáciu. 

icona oblak
Odborná analýza

Posúdime vašu oprávnenosť a skutkový stav pre podanie žiadosti.

ikona zošitu a pera
Vypracovanie žiadosti

Proces podávania žiadostí je jednoduchší s našou pomocou.

ikona zosit pero krivka
Rozpočet

Vypracovanie rozpočtu a rozpočtových položiek pre potreby žiadosti a projektu.

ikona správy
Komunikácia

Zabezpečenie komunikácie s riadiacim orgánom alebo implementačnou agentúrou.

ikona lupa s koliečkom
Prieskum trhu

Príprava prieskumu trhu a verejného obstarávania podľa aktuálnych EU príručiek.

icona oblak
Podpora

Podpora pri doplnení dokumentov na základe žiadosti riadiaceho orgánu.

Dotácie z EÚ na dosah

V súčasnosti existuje široká škála možností získania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Procesy vypracovania žiadosti o dotácie, verejné obstarávanie a následný projektový finančný manažment sú odborne náročný proces, ktorý si vyžaduje mimoriadne skúsenosti.

Preto ak máte záujem o čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ, naša pomoc a spolupráca bude pre vás značne prínosná.

ikona bodiek
Napíšte nám

Sme tu, aby sme vám pomohli

Vyplňte náš kontaktný formulár a získajte ďalšie informácie o tom, ako vám môžeme pomôcť v otázke podania žiadosti o dotácie z EÚ fondov, v oblasti verejného obstarávania, a s realizačným projektovým a finančným manažmentom.

Adresa prevádzky:

Hurbanovo námestie 46
972 01 Bojnice

Email:

info@joyell.sk

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
08:00 – 16:00 hod